Regulament de concurs


Regulament „CampioMate” – Ediția 2023

09.01.2023 – 10.06.2023

1. ORGANIZATORI și REGULAMENT

(1) „CampioMate” – Ediția 2023 este organizat în parteneriat de către Asociația Visuri Îndrăznețe și Societatea de Științe Matematice din România.

(2) Ediția 2023 se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament, document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul www.campiomate.ro

(4) Participanţii la ediția pilot „CampioMate” se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorii îşi rezervă dreptul să descalifice din program, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la ediția 2023 a „CampioMate” presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.


2. DURATA DE DESFĂŞURARE A EDIȚIEI 2023 a „CampioMate” și CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR.

(1) Concursul se desfășoară în două etape în perioada 09.01.2023 – 10.06.2023, conform calendarului publicat aici : Calendar CampioMATE – Ediția 2023


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La CampioMate - Ediția 2023 pot participa ca jucători elevi de gimnaziu. Fiecare elev – jucător înscris va fi validat pe baza unui cod unic al profesorului de matematică de la clasă, pe baza căruia, profesorii de la clasă confirmă profilul fiecărui elev – jucător înscris. Profesorii de matematică de la clasă vor fi validați în platforma de concurs pe baza unui cod unic de înregistrare al unui coordonator județean desemnat de Inspectoratul Județean în raza căruia este activ acel profesor.  

(2) La CampioMate ediția 2023 pot participa ca antrenori profesori de matematică validați în platforma de concurs de către Inspectoratele Școlare înscrise în program, sau de către Organizatori.

(3) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participare, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului, dar și termenii și condițiile .


4. FAIR-PLAY și COMPORTAMENT ADECVAT în CampioMate

În cadrul CampioMate, toți participanții vor avea un comportament corect și respectuos față de coechipieri, antrenori, participanți din alte echipe și organizatori. Orice încercare de fraudare, limbaj licențios, agresiv sau alte forme de comportament care afectează negativ scopul programului de a le oferi participanților posibilitatea să progreseze la matematică printr-o experiență plăcută pot și vor fi sancționate cu măsuri de la avertisment și până la eliminarea din program. Orice sesizare de comportament neadecvat se poate înainta organizatorilor prin adresa de email contact@campiomate.ro sau prin formularul din pagina de Contact de pe www.campiomate.ro. Organizatorii vor evalua sesizarea, vor analiza speța semnalată și vor decide dacă se impun sancțiuni. Decizia organizatorilor este necontestabilă.


5. PROCEDURA de punctaj a CONCURSULUI și premierea câștigătorilor

Pe tot parcursul competiției, fiecare jucător va acumula, prin diverse probe, punctaje care se vor cumula în 2 scoruri :

-         R-Score (Ranking score). R-Score-ul fiecărui jucător va indica nivelul de performanță a acelui jucător și va influența locul echipei din care face parte în clasamentul total.

-         E-Score (Engagement score). E-Score-ul fiecărui jucător va indica gradul de implicare personală a fiecărui jucător și va influența, de la o etapă la alta, dacă acel jucător va avea loc într-o echipă de campionat sau se va antrena de pe banca de rezerve.

Cum se calculează R-score-ul și E-score-ul?

FAZA CALIFICĂRILOR

În faza calificărilor (11-25 februarie 2023), fiecare jucător înscris și validat de un profesor, va parcurge mai multe probe în urma cărora va obține un R-Score și un E-Score.

Pe baza R-Score-ului din runda de calificări, fiecare jucător va fi repartizat în divizia potrivită (Divizia Gamma sau Divizia Beta, pentru fiecare clasă de gimnaziu). Pe baza E-Score-ului, fiecare jucător va fi repartizat într-o echipă sau pe banca de rezerve pentru începutul campionatului. Atenție! După prima etapă a campionatului, jucătorii de pe banca de rezerve, pe baza E-Score-ului individual vor putea să își câștige loc într-o echipă activă în competiție.

Algoritm de calcul R-score și E-score în faza calificărilor

Probe

#itemi

R-Score (Ranking Score)

E-Score (Engagement Score)

R-Score per item rezolvat corect

Pondere

R-Score maxim per jucător

E-Score per item rezolvat corect

E-Score per item rezolvat gresit

E-Score per item nebifat

E-Score maxim per jucător

test 1

15

20

40%

300

2

1

0

30

test 2

15

20

40%

300

2

1

0

30

Provocări

20

15

20%

300

2

1

0

40

TOTAL

20

100%

300

100


CAMPIONAT

După închiderea calificărilor, până pe 7 martie, fiecare jucător va ști în ce divizie a fost repartizat și în ce echipă este (sau dacă este, deocamdată, pe banca de rezerve). Tot pe 7 martie, vom da împreună START Campionat! Din acest moment, fiecare jucător va parcurge probe cu echipa sau individual și va acumula puncte pentru R-Score și pentru E-Score.

Punctele pentru R-Score se vor cumula pe parcursul întregului campionat pentru fiecare jucător.

-         La finalul fiecărei etape, fiecare echipă va înregistra un R-Score de etapă, egal cu suma R-Score-urilor primilor 10 jucători din echipă, în acea etapă.

-         La finalul competiției, fiecare echipă va avea R-Score egal cu suma R-Scor-urilor echipei din toate etapele de campionat. Pe baza R-Scor-urilor finale ale echipelor din fiecare clasă/ divizie se vor stabili echipele de pe podium.

Punctele pentru E-Score se vor cumula la nivelul fiecărui jucător în cadrul unei etape de campionat. La finalul fiecărei etape, vom avea transferuri, după cum urmează :

-         În fiecare echipă, ultimii 3 jucători, cu cele mai mici E-score-uri în acea etapă, vor putea fi înlocuiți cu jucători de pe banca de rezerve cu E-score mai mare în acea etapă, din același cluster competițional (județ, clasă, divizie, program de antrenament AM/PM).

-         E-score-ul se resetează la începutul fiecărei etape.

Algoritm de calcul R-score și E-score pe parcursul campionatului

Probe

#itemi

R-Score (Ranking Score)

E-Score (Engagement Score)

R-Score per item rezolvat corect

Pondere

R-Score per item rezolvat corect

E-Score per item rezolvat corect

E-score per item rezolvat gresit

E-Score per item nerezolvat

E-Score maxim

Proba 1

Avatar

1

300

25%

300

proba 1 - fără E-Score

Nume echipa

1

300

25%

300

Locker

1

300

25%

300

Alegere TL

1

300

25%

300

100%

300

Etapele 1-4

Lockere

10

30

10%

300

2

0

20

Provocari

20

15

30%

300

2

1

0

40

Test etapa

15

20

60%

300

2

1

0

30

100%

300

90

Etapa finală

Lockere

5

60

10%

600

2

0

10

Proba speciala

1

300

2

1

0

2

Provocari

20

30

30%

600

2

1

0

40

Test sumativ

15

40

60%

600

2

1

0

30

100%

600

82

R-Score-ul maxim al unei echipe la final (suma de R-Score al fiecarei etape. R-Score-ul unei echipe in cadrul unei etape = suma de top 10 R-Score-uri din echipa in cadrul acelei etape)

21000


În cadrul Galei CampioMate (iunie 2023), jucătorii și antrenorii din echipele de pe primele 3 locuri din fiecare clasă/ divizie vor primi trofee (doar echipele de pe locurile I), medalii și premii.


6. DREPTUL LA IMAGINE

Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la CampioMate, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin intermediul platformei de înscrieri și de concurs, participanții își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale să intre in baza de date a Organizatorilor, in vederea desfășurării mecanismului programului și pentru etapele de comunicare aferente programului.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa de email din pagina Contact.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorilor cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele Organizatorilor și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.


10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua Concursul.

(2) În situațiile avute în vedere la alin. (1), Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.


11. PREMIILE

La finalul campionatului, în cadrul Galei de premiere din data de 10 Iunie 2023 vor fi anunțați câștigătorii de pe primul loc la echipe, Clasa și Divizie, în total 8 echipe câștigătoare. Trofeele și premiile vor fi acordate întregii echipe, și vor consta într-o sumă de bani ce va fi folosita de către Antrenor pentru a acoperi costurile unei întâlniri în Off-line a membrilor echipei câștigătoare, sub coordonarea Antrenorului.

Pentru ediția 2023, premiile vor fi achitate prin virament bancar fiecărui profesor-Antrenor și vor consta în suma de 5556 lei brut, din care se va retine suma de 556 lei cu titlu de impozit final (10%), premiul în valoare neta fiind de 5.000 lei. Pentru a putea intra în posesia premiului, Antrenorul va transmite pe adresa de suport@campiomate.ro o cerere tip, pusa la dispoziție de Organizator, pe care o va semna în nume propriu, conținând printre altele, următoarele date necesare realizării declarațiilor fiscale:

Nume si prenume,

Cod Numeric Personal (CNP),

IBAN-ul deschis pe numele sau în care dorește să încaseze valoarea neta a premiului pentru echipa sa.

Telefon de contact

Tot cu ocazia Galei de premiere, se va organiza un Turneu Live în cadrul căruia se vor decerna premii pentru echipa clasată pe primul loc în respectivul Turneu Live. Premiile constau în baterii (Battery Banks) in valoare unitară de 80 lei, valoare unitara pentru care nu se va retine impozit, valoarea respectivelor premii fiind sub valoarea impozabilă.

12. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților se vor adresa Organizatorilor și vor fi soluționate pe cale amiabilă.

(2) Legea aplicabilă este legea română.


ORGANIZATORI Ediția 2023 CampioMate: 

Suporteri Ediția 2023

 

Operațiunea a fost executata cu succes. Operațiunea nu a putut fi executata cu succes.